090 3693 132e-Catelog

SẢN PHẨM PHÀO CHỈ VÀNG

May 15, 2017

Tấm ốp hoa văn mạ vàng

Tấm ốp hoa văn mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 15, 2017

Phào chỉ đá hoa cương

Phào chỉ đá hoa cương được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 15, 2017

Phào chỉ gỗ mạ vàng

Phào chỉ gỗ mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 15, 2017

Hoa văn mạ vàng

Hoa văn mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 15, 2017

Phào chỉ mạ vàng

Phào chỉ mạ vàng là sản phẩm chủ lực được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 11, 2017

Tấm ốp tường mạ vàng

Tấm ốp tường mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như kiểu dáng khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 11, 2017

Góc đỡ trang trí mạ vàng

Góc đỡ trang trí mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như bệ đỡ khác nhau… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 11, 2017

Hoa đèn thạch cao mạ vàng

Hoa đèn thạch cao mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như hình dáng tròn hay vuông… phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.
May 11, 2017

Trụ đỡ trang trí

Trụ đỡ trang trí mạ vàng vào và trụ đỡ mạ vàng được Công ty Vượng Vinh phân phối tại thị trường Việt Nam với nhiều loại hoa văn, kích thước cũng như bệ đỡ 2 đầu … phù hợp mọi kiến trúc, công trình lớn nhỏ khác nhau.